Spel om je draai te vinden!

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. Als kinderen hun draai niet kunnen vinden, als zij hun angsten, zorgen en verdriet niet kunnen verwerken, kan Speltherapie Joep hen daarbij helpen. Ook kunnen we speltherapie toepassen om de ontwikkeling van een kind de juiste stimulans te geven. Dat doen we door het kind in alle vrijheid te laten spelen in de spelkamer.

Onze speltherapeute heeft alle aandacht voor het kind en bouwt vertrouwen op. We verplaatsen ons in het kind, spelen mee en observeren. Zo leren we de speeltaal van het kind te begrijpen. Volwassenen hebben geleerd dat praten helpt. Voor veel kinderen is het moeilijk om hun gevoelens of zorgen te verwoorden. Als het kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen.

De therapeut stimuleert het kind in een veilige omgeving met nieuw, ander gedrag te experimenteren. We gaan er daarbij vanuit dat ieder kind de potentie heeft om zichzelf te helen en zijn draai weer te vinden. Speltherapie Joep biedt het kind en zijn ouders hierin professionele ondersteuning.

Behandeltraject bij Speltherapie Joep

  1. Aanmelding: U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden bij onze praktijk, zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing door de huisarts, psycholoog of de school.
  2. Kennismakingsgesprek: We nodigen u uit om kennis te maken. De therapeute maakt een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor uw kind. De ouder(s) of verzorger(s) krijgen een indruk of speltherapie aansluit bij hun hulpvraag.
  3. Intakegesprek: Daarbij zijn alleen de ouders/verzorgers aanwezig. Hierin kunt u de problematiek rond uw kind nader toelichten en uw zorgen delen. Ook stelt de therapeute aanvullende vragen om een goed beeld van uw kind te krijgen.
  4. Observatieperiode (3 tot 5 spelobservaties): Onze therapeute maakt kennis met uw kind en bekijkt of een vertrouwensrelatie ontstaat. De therapeute krijgt door observatie en meespelen inzicht in hoe het kind zijn dagelijkse wereld ervaart.
  5. Oudergesprek: We bespreken welke thema’s uw kind naar voren heeft gebracht. Ook nemen we samen het behandelplan en de einddoelen van de therapie door.
  6. Behandelplan: We werken wekelijks samen met uw kind aan het behandelplan (circa 5 spelsessies).
  7. Evaluatiegesprek ouders: Een oudergesprek, waarin we de voortgang en doelen van de therapie evalueren.
  8. Eindgesprek en advies: Wanneer u als ouders/verzorgers, uw kind en de therapeute het samen eens zijn dat uw kind zelfstandig verder kan, wordt de therapie afgebouwd.

De spelkamer

Klik hier voor meer informatie over de spelkamer.