Speltherapie Joep

Spel is de taal van kinderen, de manier om te laten zien wat in hen leeft. Bij Speltherapie Joep zijn we gespecialiseerd in het observeren van het spel, waarmee kinderen ervaringen uitspelen en verwerken. Samen werken we spelenderwijs aan meer inzicht in de problematiek van het kind. Het krijgt daardoor zelfvertrouwen en weet zijn draai (weer) beter te vinden.

Dit filmpje laat zien wat speltherapie is en wat het kan betekenen voor een kind.